Benca u evropskom parlamentu

€=mc² - Otto von Habsburg - 175x141cm, ulje na platnu, 2011
€=mc² – Otto von Habsburg – 175x141cm, ulje na platnu, 2011

Dela koja su od 06. septembra 2016.-e izložena u Evropskom parlamentu povodom predsedavanja Slovačke Republike u veću Evropske Unije:

„€=mc2 ” (Portret Otto von Habsburga), 2011” – 175 x 141 cm, ulje na platnu, 2011.
„Waterways – Northwest Passage, No.1”, 2012” – 57 x 149 cm, ulje na platnu, 2012.
„Waterways – Northwest Passage, No.7, 2009” – 55 x 112 cm, ulje na platnu, 2009.
„Waterways – Northwest Passage, No.13, 2012” – 50 x 140 cm, ulje na platnu, 2012.
„Waterways – Northwest Passage, No.14, 2012” – 82 x 102 cm, ulje na platnu, 2012.

 

Otvaranje „ART AT EP 2016“: