Benca i Caravaggio

Benca spada u umetnike koji su stvorili svoj vlastiti suvereni stil, a istovremeno poznaju znatnu umetnosti ranijih vekova i milenijuma – a za najvećeg slikara svih vremena smatraju Karavađa (njegove slike znaju napamet).
Znatan deo svoje intelektualne svojine Benca je stekao na brojnim putovanjima širom sveta, dok je naročit uticaj na njega imao glavni grad Italije.
Rečima umetnika: „Rim ostavlja prelep utisak, snagom svojih impulsa može čoveka uništiti, ali ga može i probuditi.“
Ja sam u njemu našao svoju inspiraciju.
Panteon, Hipodrom i Koloseum imaju kružnu osnovu i predstavljaju za mene mikrokosmos, koji pokazuje ceo univerzum.
U Rimu sam pronašao to, što sam napustio u Njujorku – slobodan duh i otvorenost prema svemu novom.
Tu je stalno spajanje živog sa tradicijom, što prizemljuje umetničke novajlije, i pruža simetriju u kojoj sam se našao.
Ove skulpture, slike i zgrade pokazuju svet sa obe strane.
Ne promovišu samo egzistencijalni, psihološki moderni pogled na čoveka, već ukazuju i na njegovu etičku pozadinu. Svaka glava, svaka slika, svaki kip imaju veliku unutrašnju snagu i izražavaju posebno duševno stanje sa kojim se mogu poistovetiti.
Kada posetiš sve muzeje, možeš postati sve.
Shvatio sam da mogu postati svoj, tek kad postanem sve.
Ali to morate osetiti na vlastitoj koži.
Kada neko to samo pročita, to ne mora ništa značiti.